FollowUp

Via FollowUp kan de begeleider opvolgen of de dagdagelijkse taken, verstuurd via DoIt, uitgevoerd werden. Door deze resultaten terug te koppelen kan de begeleider nog efficiënter werken.

Screenshots